بر دیوار کافه


تــوضــیحــات
فــایل ها

پیشینه قابل توجه در شعر - به سبک خاصی نکرده و در طیف گسترده‌ای، از مستندگرایی تا پنهان‌ترین لایه‌های درون آدم‌ها، دست به نگارش زده است. در اجرای صوتی اثر هم با جدیت تلاش شده تا این ویژگی حفظ و لحن صمیمی و در عین حال بی پروای نویسنده حفظ شود.


عوامل : احمدرضا احمدی

مدت زمان : ۰۵:۳۳:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
بخش یازدهم
بخش دوازدهم
بخش سیزدهم



تگ ها کتاب صوتی