ماجرای چارلز آگوستوس میلورتون


تــوضــیحــات
فــایل ها

چارلز اگستوس میلورتون مردی شریر و فرصت طلب است که با بدست آوردن مدارک شخصی افراد ثروتمند از نقاط ضعف آنها دست به اخاذی می‌زند. بر همین اساس او زندگی افراد بسیاری را به تباهی کشانده‌است. هولمز با توجه به شناخت و نفرتی که از این شخص دارد و بنا به تقاضای لیدی برکول درگیر پرونده اخاذی میلورتون از او می‌شود و...


عوامل : معصومه عزیز محمدی

مدت زمان : ۰۱:۰۲:۰۰
بخش اول
بخش دوم