ماجرای کاخ ابی گرنج


تــوضــیحــات
فــایل ها

جنازه‌ی سریوستاس در کاخ اقامتگاهش پیدا شده است در حالیکه با جسم سنگینی سرش متلاشی شده و همسر او لیدی براکنستال نیز در وضعیت روحی نامناسبی به سر می‌برد. کارآگاه جوان هاپکینز که مسئول پیگیری پرونده‌ی این جنایت است از هولمز درخواست می‌کند برای یافتن قاتل یا قاتلین خود را در اسرع وقت به کاخ ابی گرنج برساند و...


عوامل : معصومه عزیز محمدی

مدت زمان : ۰۱:۲۱:۰۰
بخش اول
بخش دوم