تاریخ سوم انسانی


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم آموزشی:

مبحث درس 14 تا پایان درس 17 از درس تاریخ سوم انسانی توسط خانم حبیبه محبی تدریس می‌شود.


عوامل : حامد آصفی حبیبه محبی

مدت زمان : ۰۱:۵۸:۰۰
درس 14 تا پایان درس 17
درس 10 تا پایان 15تگ ها نکات مهم نکات امتحانی

مشاغل دانش آموز