فیزیک سوم تجربی


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم آموزشی:

مبحث جریان الکتریکی از درس فیزیک سوم تجربی توسط آقای سینا بگی تدریس می‌شود.


عوامل : سینا بگی

مدت زمان : ۰۲:۵۰:۰۰
جریان الکتریکی
دوره مباحث نیم سال اولتگ ها مسائل فیزیک

مشاغل دانش آموز