ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم آموزشی:

مبحث الگو و دنباله از ریاضی دهم توسط حمیدرضا منجذبی تدریس می‌شود.


عوامل : حمیدرضا منجذبی

مدت زمان : ۰۱:۴۴:۰۰
پیشامدهای تصادفی
الگو و دنباله

مشاغل دانش آموز