فیزیک چهارم تجربی


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم آموزشی کلاس آنلاین سعید باب الوائجی مبحث مربوط به حرکت دو بعدی  را از فیزیک چهارم تجربی تدریس می‌شود.


عوامل : حمیدرضا بروشکی سینا بگی حسین ناصحی علی زارع سعید باب الحوائجی

مدت زمان : ۰۷:۲۳:۰۰
حرکت نوسانی
حرکت دایره ای
دینامیک (سطح شیبدار،‌ ماشین آتوود و مسائل ترکیبی)
دینامیک (شناخت نیروها و قوانین نیوتن)
حرکت دو بعدی
سقوط آزاد
حرکت شناسیتگ ها نکات کنکوری نکات امتحانی

مشاغل دانش آموز