آشنایی با معماری نرم افزار


تــوضــیحــات
فــایل ها

معرفی دوره: معماری نرم‌افزار یعنی ساختار و سازمان یک سیستم نرم‌افزاری که به منظور پشتیبانی از عملیات مشخص، بر روی سازماندهی اجزاء متمرکز می‌باشد. در واقع اجزاء را در حوزه‌های مرتبط به هم گروه‌بندی می‌کند. دیگر حوزه‌های مرتبط به هم، بر روی تبادل و تعامل با این حوزه متمرکز می‌شوند.


مدت زمان : ۰۲:۴۸:۰۰
بخش اولتگ ها : آشنایی با معماری نرم افزار