آموزش مکالمه زبان انگلیسی پارسیان


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این ویدیو پکیج مکالمه انگلیسی پارسیان معرفی و چگونگی کاربرد و تاثیر آن شرح داده شده است.


مدت زمان : ۱۵:۲۳:۰۰
معرفی آموزش مکالمه زبان انگلیسی پارسیان
آواهای زبان انگلیسی
ترم ۱
ترم ۲
ترم ۳
ترم ۴
ترم ۵تگ ها آموزش زبان مکالمه انگلیسی

مشاغل دانش آموز