آموزش اتوکد 2014 سه بعدی


تــوضــیحــات
فــایل ها

دوست داری جدیدترین نکات و ریزه‌کاری‌های ویندوز رو تو سریع‌ترین زمان ممکن یاد بگیری؟ می‌دونی اگه بخوای همین آموزش‌ها رو تو کلاس‌ها یاد بگیری چقدر باید پول بدی!

• مقدمه :معرفی( AutoCAD 2014)
• انتخاب اشیا - نمای دید
• محیط مدل سازی سه بعدی 3D Modelling
• نوار ابزارهای مدل سازی سه بعدی
• حجم دادن به اشیا 
• دستورات Revolve و 3D Rotate
• دستورات Pedit و Sweep
• دستورات Polar و Rectangular
• ابزارهای Section Plane ،Shell و Extrude Faces
• دستور Loft
• ساخت Cylinder ،Torus و Sphere
• ساخت فنر (Helix)
• ساخت آچار
• سیستم مختصات کاربر (UCS)
• سیستم مختصات پویا (Dynamic UCS)
• انتقال اشیا
• دوران اشیا
• تغییر اندازه اشیا
• قرینه سازی (Mirror)
• کپی متوالی اشیا (Array)
• تراز کردن اشیا (Align)
• تراز کردن3D Align
• انواع مدل سازی سه بعدی
• آشنایی بیشتر با دستور Loft  
• دستور Sweep
• دستور Revolve 
• دستور Slice
• دستور Interfere                        
• دستور Flatshot
• دستور Union 
• دستور Subtract
• دستور XEDGES
• ساخت جعبه (Box)
• ساخت استوانه(Cylinder)
• رسم مخروط (Cone)
• رسم کره (Sphere)
• رسم هرم (Pyramid)
• رسم گوه (Wedge)
• رسم حلقه (Torus)
• دستور solid edit  (ویرایش اشیا)
• دستور FilletEdge
• دستور ChamferEdge
• تمرین (ساخت یاتاقان)
• تمرین (ساخت خانه)
• چاپ اسناد
• ساخت نما از مدل سه بعدی 
• ساخت نما از مدل سه بعدی - قسمت دوم


مدت زمان : ۰۱:۱۱:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششمتگ ها اتوکد اتوکد2014 اتوکد سه بعدی