کریستف کلمب


تــوضــیحــات
فــایل ها

رنسانس جنبش فرهنگی بود که در اوایل سده چهاردهم در ایتالیا شروع شد و واژه رنسانس از واژه لاتین به معنی «تولد دوباره» اقتباس شده است. طی این دوران توجه به هنر و ادبیات و علوم و اکتشافات جهانی و پیشرفت در آنها دوباره جان گرفت. مردم با واکنش علیه فرهنگ کلیسایی قرون وسطا، ارزش های تازه‌‌تری را در جهان انسانی یافتند. حدود قرن هفدهم که دوران رنسانس به پایان رسید، تصور مردم از جهان کاملا عوض شده بود. شاید کریستف کلمب تاجر و دریانورد ایتالیایی که در قرن پانزدهم می‌زیست معروف‌ترین کاشف همه دوران باشد. چهار سفر اکتشافی او قاره آمریکا، یا به تعبیر آن روزگاران «دنیای جدید»، را به اروپاییان معرفی کرد. سفرهای کلمب با کشتی‌های نینا، پینتا و سانتا ماریا سرنوشت دنیای جدید و قدیم را برای همیشه تغییر داد.


عوامل : آرمان سلطان زاده

مدت زمان : ۰۱:۲۲:۰۰
گذرگاهی بین دو دنیا
دریانوردی با یک نقشه
یک حامی پیدا می‌شود
برافراشتن بادبان‌ها
دنیایی جدید
بازگشتی پیروزمندانه
بازگشت به دنیای جدید
سفر سوم
سفر آخر
مردی که اسطوره می‌شودتگ ها کتاب گویا