جنگ جهانی دوم در اروپا


تــوضــیحــات
فــایل ها

در سپیده‌دم روز جمعه اول سپتامبر سال ۱۹۳۹، یک سپاه بزرگ آلمانی در پی فرمان آدولف هیتلر، دیکتاتور آلمانی که چند سالی پس از کسب قدرت به بهانه‌های واهی سودای جهانگشایی در سر می‌پروراند، به کشور همسایه، لهستان، حمله و هر چه را بر سر راهش بود ویران کرد. این حمله آلمان نازی، سرآغاز جنگی شش‌ساله در اروپا بود که به مرگبارترین درگیری تاریخ تبدیل شد. جنگی مخوف و هولناک که جان تقریباً پنجاه میلیون انسان را گرفت. مردم آلمان، که مشکلات حیرت‌انگیز اقتصادی و سیاسی دهه ۱۹۲۰ و اوایل ۱۹۳۰ آن‌ها را به ستوه درآورده بود، پیروی کورکورانه از رهبر پر جنب‌وجوشی را برگزیدند که وعده می‌داد زندگی آن‌ها را بهبود بخشد و شکوه و افتخار ازدست‌رفته آلمان را احیا کند. اما هیتلر پس از دستیابی به قدرت کامل در آلمان، به‌جای عمل به وعده‌هایش برنامه مرگبار خودش را در پیش گرفت که شامل تسخیر اروپا و روسیه و نابودی جمعی اشخاص نامطلوب بود.


عوامل : آرمان سلطان زاده

مدت زمان : ۰۴:۱۹:۰۰
پیشگفتار میراث ویرانگری
فصل اول برآمدن هیتلر
فصل دوم چیرگی بدون خونریزی سیاست گانگستری هیتلر
فصل سوم جنگ برق‌آسا
فصل چهارم در پی فضای حیاتی حملۀ سرنوشت‌ساز به روسیه
فصل پنجم قدرت مطلق وحشت مطلق
فصل ششم نبرد با تمام دنیا
فصل هفتم سقوط آلمان نازیتگ ها کتاب گویا