ویلیام شکسپیر


تــوضــیحــات
فــایل ها

رنسانس جنبش فرهنگی بود که در اوایل سده چهاردهم در ایتالیا شروع شد و واژه رنسانس از واژه لاتین به معنی «تولد دوباره» اقتباس‌شده است. طی این دوران توجه به هنر و ادبیات و علوم و اکتشافات جهانی و پیشرفت در آن‌ها دوباره جان گرفت. مردم با واکنش علیه فرهنگ کلیسایی قرون‌وسطا، ارزش‌های تازه‌‌تری را در جهان انسانی یافتند. حدود قرن هفدهم که دوران رنسانس به پایان رسید، تصور مردم از جهان کاملاً عوض‌شده بود. ویلیام شکسپیر نویسنده انگلیسی در طول عمر خود چهل نمایشنامه نوشت. کمدی‌ها، تراژدی‌ها و نمایشنامه‌های تاریخی او پر از شخصیت‌های جالب‌توجه است: پادشاه، جیب‌بر، مست، آدمکش و فیلسوف. شکسپیر را بزرگ‌ترین نمایشنامه‌نویس تاریخ می‌دانند. امروزه، هنوز هم نمایشنامه‌های او بیش از هر نمایشنامه دیگری در جهان خوانده و اجرا می‌شود.


عوامل : آرمان سلطان زاده

مدت زمان : ۰۱:۳۵:۰۰
فصل اول دنیا یک صحنه است
فصل دوم در روزگار شکسپیر
فصل سوم کودکی شکسپیر
فصل چهارم دوران تحصیل در مدرسه و پس از آن
فصل پنجم شکسپیر عاشق
فصل ششم شکسپیر در لندن
فصل هفتم شکسپیر شاعر
فصل هشتم نمایشنامه‌نویس موفق
فصل نهم در اوج قدرت
فصل دهم سال‌های آخرتگ ها کتاب گویا