آموزش رنگ ها


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این سری از محصولات رنگ های مختلف همراه با شعر به کودک آموزش داده می شود.


مدت زمان : ۰۰:۰۶:۰۰
آموزش رنگ هاتگ ها آموزش رنگ ها برای کودکان آموزش رنگ ها به زبان انگلیسی برای کودکان

مشاغل دانش آموز