استراتژی اقیانوس آبی


تــوضــیحــات
فــایل ها

معرفی کتاب صوتی استراتژی اقیانوس آبی

کتاب صوتی استراتژی اقیانوس آبی نوشته دبلیو چان کیم است که با ترجمه مریم بردبار و صدای امیر فرحان‌نیا منتشر شده است. این کتاب به شما یاد می‌دهد چگونه بازاری بدون مدعی خلق کنیم و رقابت را بی‌معنا کنیم.

درباره کتاب استراتژی اقیانوس آبی

هدف استراتژی اقیانوس آبی سرراست است: به هر سازمانی کوچک یا بزرگ، جدید یا پرسابقه اجازه دهد که با چالش خلق اقیانوس‌های آبی روبه‌رو شده و از آن بگذرد تا فرصت‌ها را بیشینه و خطرپذیری (ریسک) را کمینه سازد. این کتاب اعتقادات و باورهای متعدد و پرسابقه‌ای در حوزه استراتژی را به چالش می‌کشد. 

استراتژی اقیانوس آبی خود را از بندِ سختِ رقابت رها می‌کند. محور محتوای این کتاب انتقال از رقابت به خلق فضای بازار جدید است که باعث می‌شود رقابت بی‌معنی شود.

در حوزهٔ استراتژی همیشه فرض بر این بوده است که ساختار صنعت چیزی غیرقابل تغییر است. با این نگاه به ساختار صنعت، بنگاه‌ها باید استراتژی‌های خود را براساس این نگاهِ ایستا بسازند. و بنابراین استراتژی به‌صورتی که معمولاً به کار گرفته می‌شود مبتنی بر تحلیل صنعت خواهد بود که در آن استراتژی به دنبال تطبیق ضعف و قوت‌های خود با فرصت‌ها و تهدیدهای یک صنعت در وضعیت موجود آن است. به‌این‌ترتیب استراتژی به یک بازی با جمع صفر تبدیل می‌شود که در آن یک شرکت چیزی را به دست می‌آورد که شرکت دیگری از دست داده است، زیرا بنگاه‌ها محدود به فضای بازار موجود هستند.

اما در مقابل، استراتژی اقیانوس آبی نشان می‌دهد که استراتژی چگونه می‌تواند ساختار صنعت را به نفع یک سازمان تغییر دهد تا فضای بازار جدیدی ایجاد کند. این تغییر مبتنی بر این دیدگاه است که مرزهای بازار و ساختار صنعت مفروض و ثابت نیستند و می‌توان آنها را بازسازی کرد.

شنیدن کتاب استراتژی اقیانوس آبی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام فعالان حوزه کسب و کار پیشنهاد می‌کنیم. 


عوامل : امیر فرحان‌نیا دبلیو چان کیم مریم بردبار

مدت زمان : ۰۱:۵۰:۰۰
فهرست کتابتگ ها مدیریت کسب و کار کسب و کار استراتژی مدیریت بین الملل اثربخشی

مشاغل مدیر مدرس کسب و کار خانگی کسب و کار