هرگز ترکم مکن


تــوضــیحــات
فــایل ها

خلاصه:

کازوئو ایشی گورو در این کتابش داستان عشق، از دست رفتگی و حقایق نهانی را روایت می کند. از همین روست که هرگز ترکم مکن جایش را در میان بهترین آثار او باز کرده، رمانی تکان دهنده، آکنده از احساس شکنندگی انسان معاصر و خاطرات به یادماندنی شخصیت هایش که رفته رفته به حقیقت دوران کودکی و نیز آینده خود پی می برند. آنها پس از سال ها در می یابند که چرا موسسه «هیلشم» از کودکی پناهشان داده است


عوامل : راضیه هاشمی کازوئو ایشی گورو کازوئو ایشی گورو

فهرست کتابتگ ها زندگی شکنندگی انسان معاصر دوران کودکی

مشاغل مخاطب عام