همسایه ها


تــوضــیحــات
فــایل ها

چه زیباست زنده بودن و شکوفه دادن. چه دلپذیر است که در همسایگی ات چهره های مهربان را ببینی و دوستان به سراغت بیایند. اگر چنین باشد هر روز مثل روز عید است.


عوامل : هانس کریستیان اندرسن

مدت زمان : ۰۰:۳۵:۰۰
بخش اولتگ ها تخیلی مجموعه داستان های کوتاه نوجوان

مشاغل عمومی