44 باور غلط جوانان درباره اعتیاد- فیلم های اعتیاد


تــوضــیحــات
فــایل ها

44 باور غلط جوانان درباره اعتیاد

عزیزان حتما این کتاب رایگان را  بخوانید و انتشار دهید...

- من معتاد نمیشم

-یه بار مصرف اشکال نداره

-شیشه اعتیاد نداره

-میشه نفننی مصرف کرد

-میشه با کمی مواد حس خوب داشت

-مصرف کننده قیافه تابلویی داره

-من هنوز خیلی وابسته نشدم

-و ...

 


عوامل : دکنر هومان نارنجی ها

فهرست کتاب
فیلم های پیشگیری از اعتیادتگ ها اکسل2013 آموزش پاورپوینت نوجوانان جوان جوانان نوجوان اعتیاد معتاد شیشه تریاک هشیش مواد مخدر روان کردان

مشاغل دانش آموز ورزش‌کار دانشجو مخاطب عام کارمندان عامه مردم خانم آقا