این راهش نیست


تــوضــیحــات
فــایل ها

از پرفروش‌ترین های نیویورک تایمز در سال 2017

 چرا هر آنچه در مورد موفقیت می‌دانید عمدتا اشتباه است آنچه در پس پرده وجود دارد و شما باید بدانید.


عوامل : اریک بارکر

مدت زمان : ۱۵:۴۴:۰۰
بخش اولتگ ها موفقیت موفقیت در زندگی موفقیت فردی انگیزشی

مشاغل عمومی