قاتلی به پاکی برف


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این داستان می‌شنوید که راه امید هیچ‌گاه بسته نیست

 برای بوبن نوشتن همچون سرودن است." قاتلی به پاکی برف " سرشار از جملات لطیفی است که در مرز دنیای شعر حرکت می‌کند . بوبن بدون آنکه اصراری به متقاعد کردن ما داشته باشد تاثیرش را در جاری ساختن امید در جان ما می‌گذارد و ما را از ورای مرگ به زندگی می رساند.

کریستین بوبن را فیلسوفی شاعر مسلک می‌شناسند.از همین جهت در اجرای قاتلی به پاکی برف سعی شده بنیان‌های فکری و تصاویر شاعرانه‌ی متن در لحن گوینده متناسب و مطلوب شنیده شود.


عوامل : کریستین بوبن

مدت زمان : ۰۱:۴۰:۰۰
بخش اولتگ ها فلسفی ادبی عرفانی ادبی هنری

مشاغل عمومی