سنگفرش هر خیابان از طلاست


تــوضــیحــات
فــایل ها

در تجارت هیچ‌گاه نیابد 1 و 1 را جمع کنی و حاصلش 2 باشد، باید 1 و 1 را تبدیل به 10 کنی.


عوامل : کیم وو چونگ مدیر و مؤسس کمپانی دوو آرمین هدایتی

کتاب صوتیتگ ها موفقیت انگیزشی مدیریت دیدگاه