آموزش جامع after effect


تــوضــیحــات
فــایل ها

در طول این آموزش‌ها سعی شده است که تمامی گزینه‌ها، پارامتر‌ها و ابزار‌های نرم‌افزار After Effects به صورت کامل و از پایه پوشش داده شوند و تلاش به صورت جدی بر این بوده است تا اولین و کامل‌ترین مرجع آموزش After Effects به زبان پارسی را به بهترین و کامل‌ترین نحو آماده سازی کنیم.


مدت زمان : ۱۳:۱۲:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
بخش یازدهم
بخش دوازدهم
بخش سیزدهم
بخش چهاردهم
بخش پانزدهم
بخش شانزدهم
بخش هفدهم
بخش هجدهمتگ ها after effect