پیام های آسمانی/پایه هفتم


تــوضــیحــات
فــایل ها

● پیامهای‌آسمانی هر سه پایه متوسطه‌ اول مشتمل بر ۵ فصل کلی است که بر آموزش مباحثِ

۱) خداشناسی ۲) معاد شناسی ۳) پیامبرشناسی ۴) نمازشناسی ۵) اخلاق‌شناسی استوار است.

مضاف بر اینکه در آخرین فصل کتاب پایه نهم که تحت عنوان "جامعه اسلامی" تحریر شده، مورد انتظار است که جلوه ای از رشد دانش‌آموز در مسیر آموزه‌های اخلاقی و دینی ۳ سال ابتداییِ دبیرستان چنان مفید افتاده باشد که بتواند مفاهیمِ آموخته و در بستر خانواده و دوستان به کار بسته را با مسئولیت‌شناسی دینی و اخلاقی و خانوادگی پیوند داده و نسبت به هم‌نوعانش دغدغه بخشودن و سودمند بودن و کاستن رنجی از جامعه را بر دوش خود احساس نماید و با استعانت از خداوند، طی چند سالِ آینده گامهای موثری برداشته و هریک به نحوی مولّد شادی و نشاط نیکو در جامعه باشند.

● اما برجسته‌ترین اهداف آموزش درس پیامهای آسمانی متوسطه اول عبارت‌اند از:

۱- آشنایی با شگفتی های《جهان》به عنوان یکی از مخلوقات خداوند.

۲- تدبر و تفکر دانش‌آموزان در سایر مخلوقات هستی و پی بردن به حضور و وجود خدای یگانه.

۳- آشناییِ ضرورت و کارکردهای《دین》در زندگی انسان.

۴- آموختنِ درس‌هایی که میتوانیم از ویژگی‌های جهان فناپذیر بگیریم تا بتوانیم با دید واقعی‌تری برای موفقیت در زندگی تلاش کنیم.

۵- آشنایی با زندگی برخی پیامبران و اهداف و مسئولیت ایشان نسبت به انسان‌ها.

به‌ویژه دوران زندگی پیامبر عزیزِ اسلام که آخرین پیامبر برای آخرین دین الهی هستند.

۶- آشنایی با اولیاء خدا و دوازده امامِ شیعیان.

۷- آشنایی با حقوق و تکالیفی که نسبت به خود، مردم و خداوند با عنوانِ حق‌النفس، حق‌الناس و حق‌الله داریم.

۸- آشنایی با برخی آداب و احکام از مناسک دین اسلام، مانند نماز، روزه، حج، زکات، خمس، طهارت، جهاد و...

۹- ایجاد تمایل برای گسترش عادت های خوب در زندگی فردی.

۱۰- آشنایی با واقعیتِ《مرگ》به عنوان مرحله ای از مراحل زندگی انسان و مَدخلِ ورود او به جهان شگفت‌انگیزِ دیگر.

فاطمه نوروزی فرامانی


عوامل : فاطمه نوروزی فرامانی

کتاب درس پیام های آسمانی
فیلم های آموزشی
جزوهتگ ها پیام های آسمانی

مشاغل کلاس 7/1 کلاس 7/2