ریاضی/حساب/پایه هشتم (سرکار خانم خادمیان)


تــوضــیحــات
فــایل ها

شامل ۹ فصل است که  به دو بخش اصلی حساب و هندسه تقسیم  می­شود.

در فصل ­هایی که هدف کتاب محاسبه است مباحثی شامل:

۱- عملیات و محاسبات در اعداد گویا

۲- الگوریتم غربال و روش تشخیص عدد اول یا مرکب و شمارنده ­های اعداد و روش های جدید در گرفتن «ب م م» و «ک م م» متفاوت از پایه هفتم

۳- مباحث جبر و معادلات کسری و توانی

۴- مختصات شامل بردارها و بردارهای واحد مختصات

 ۵- فصل هفتم توان و جذر

۶- مباحث آمار و احتمال و دسته­بندی داده­ها و بررسی تعداد کل حالت ­ها

محدثه سادات خادمیان


عوامل : محدثه سادات خادمیان

کتاب درس ریاضی
فیلم های آموزشی
حل تمرین
جزوهتگ ها حساب

مشاغل کلاس 8/3