آموزش پیشرفته نرم افزار Wincc


تــوضــیحــات
فــایل ها

در تهيه نرم‌افزار آموزش پیشرفته نرم افزار Wincc سعي شده تا حتي الامكان با نگاهي جامع و فراگير، به كليه جنبه‌هاي مختلف نرم‌افزار WinCC پرداخته شود. استفاده از مثال‌ها و پروژه‌هاي متنوع و كاربردي، يكي از بارزترين مشخصات اين اثر مي‌باشد كه علاوه بر سهولت يادگيري، بر گيرايي و جذابيت آن نيز افزوده است.

با توجه به وسعت و گستردگي مطالب مرتبط با WinCC، اين نرم‌افزار در دو سطح مقدماتي و پيشرفته تهيه شده است كه در ادامه به معرفي سطح پيشرفته نرم‌افزار مي‌پردازيم.

سطح پيشرفته:
در اين سطح از نرم‌افزار، سه پروسه بزرگ صنعتي، كه كاربرد زيادي در صنعت دارند، به صورت كامل و با جزئيات فراوان، طراحي و شبيه‌سازي سازي شده‌اند. اين بخش، کليه قسمت‌هاي طراحي يک پروسه تا آزمايش نهايي آن را در بر گرفته و با توجه به مقوله طراحي پروسه‌ها، يادگيري اين بخش پس از يادگيري سطح مقدماتي،‌ضروري به نظر مي رسد. پروسه‌هایی كه در اين سطح از نرم‌افزار به آن پرداخته شده‌اند، عبارتند از:

پروسه حرات دادن سيال، پروسه تركيب مواد شيميايي و پروسه كنترل سيستم موتورخانه. انتظار مي‌رود با گذراندن اين سطح از نرم‌افزار، شخص فراگير، بر كليه جنبه‌هاي نرم افزار WinCC مسلط شده و توان انجام پروژه‌هاي بزرگ در اين زمينه را كسب كرده باشد.

سرفصل‌هايي كه در نرم‌افزار بدان‌ها پرداخته شده است به اين شرح‌اند:
سیستم کنترل بویلر

 •  توضیح مساله
 • برنامه نویسی در simatic manager
 • ایجاد جدول سیمبل ها
 • توضیح بلاک برنامه
 • طراحی بلاک برنامه
 • طراحی در wincc
 • آماده سازی و انتخاب اجزا
 • طراحی اجزای پروسه
 • آزمایش نهایی پروسه

ترکیب مواد شیمیایی

 • توضیح مساله
 • برنامه نویسی در simatic manager
 • ترکیب بندی سخت افزار
 • توضیح الگوریتم
 • طراحی فانکشن بلاک ها

فانکشن بلاک مربوط به پمپ ها
فانکشن بلاک مربوط به ترنسمیترها

آموزش پیشرفته نرم افزار Wincc

 • برنامه نویسی فانکشن ها

فانکشن مربوط به Feed Pump A
فانکشن مربوط به Feed Pump B
فانکشن مربوط به Agitator
فانکشن مربوط به Input Valve A
فانکشن مربوط به Feed Valve A
فانکشن مربوط به Input Valve B
فانکشن مربوط به Feed Valve B
فانکشن مربوط به Drain Valve

 • طراحی بلاک برنامه
 • طراحی دیتا بلاک ها
 • برقراری ارتباط با Wincc

طراحی در wincc

 • تنظیمات سطوح مخزن
 • طراحی پنجره اصلی
 • طراحی تابلوی کنترل اجزا
 • تنظیم ویژگی اجزای پروسه
 • نصب دکمه قطع اضطراری
 • آزمایش نهایی پروسه

سیستم موتورخانه مرکزی

 • توضیح مساله
 • برنامه نویسی در simatic manager
 • ترکیب بندی سخت افزار
 • توضیح الگوریتم
 • طراحی فانکشن بلاک ها

فانکشن بلاک مربوط به پمپ ها
فانکشن بلاک مربوط به ترنسمیترها

 • برنامه نویسی فانکشن ها

فانکشن مربوط به پمپ سوخت
فانکشن مربوط به بویلر
فانکشن مربوط به مخزن آب گرم مصرفی
فانکشن مربوط به مبدل حرارتی
فانکشن مربوط به هوازدا
فانکشن مربوط به مخزن کندانس

 • طراحی بلاک برنامه
 • برقراری ارتباط با Wincc

طراحی در wincc

 • طراحی پنجره کنترل
 • تنظیم ویژگی اجزا
 • طراحی سوئیچ های فلو و سطح
 • طراحی دمای بویلر
 • طراحی فشار بویلر
 • طراحی نشان گرها
 • تنظیمات مربوط به Tag Logging
 • طراحی آلارم ها

 آزمایش نهایی پروسه

 


عوامل : ایده پردازان شریف

سیستم کنترل بویلر
ترکیب مواد شیمیایی
سیستم موتورخانه مرکزیتگ ها آموزش نرم افزارهای مهندسی برق، شیمی، مکانیک، ایمنی و فرایند برچسب: Wincc نرم افزارهای برقی Wincc پیشرفته وین سی سی

مشاغل دانشجو تکنسین اپراتور