آموزش مقدماتی نرم‌ افزار Wincc


تــوضــیحــات
فــایل ها

در تهيه آموزش مقدماتی نرم افزار Wincc سعي شده تا حتي الامكان با نگاهي جامع و فراگير، به كليه جنبه‌هاي مختلف نرم‌افزار WinCC پرداخته شود. استفاده از مثال‌ها و پروژه‌هاي متنوع و كاربردي، يكي از بارزترين مشخصات اين اثر مي‌باشد كه علاوه بر سهولت يادگيري، بر گيرايي و جذابيت آن نيز افزوده است.

با توجه به وسعت و گستردگي مطالب مرتبط با WinCC، اين نرم‌ افزار در دو سطح مقدماتي و پيشرفته تهيه شده است كه در ادامه به معرفي سطح مقدماتی پرداخته می شود:

در بخش wincc مقدماتی، به معرفي كلي نرم‌ افزار و نحوه كار با بخش‌هاي مختلف آن پرداخته شده است. از اين بخش‌ها مي‌توان به WinCC Explorer يا همان نرم‌ افزار ترکيب‌بندي، ويرايشگرهاي Graphics Designer، Alarm Logging، Tag Logging، Report Designer، Global Script، User Archives، Cross-Reference و… اشاره کرد. براي درك بهتر مفاهيم ارائه شده، مثال‌هاي بسيار متنوع و مختلفي مورد استفاده قرار گرفته است كه بسياري از آن‌ها، موارد كاربردي در صنعت هستند.

سرفصل‌هاي آموزش مقدماتی نرم افزار Wincc شامل این موارد است:

مقدمه

آشنایی با نرم افزار آموزشی wincc مقدماتی

نرم افزارهای جانبی مورد استفاده

 • SIMATIC
 • PLC Sim

اجرای نرم افزار Wincc

ساختار کلی Wincc
Graphic Designer

 • کلیات
 • نوار ابزار استاندارد
 • تنظیم پنجره ویژگی ها
 • پالت اشیا استاندارد
 • برگه استاندارد
 • برگه کنترل
 • نوار ابزارهای نوع و رنگ
 • نوار ابزار همترازی
 • نوار ابزار دینامیک ویزارد
 • System Functions
 • Standard Dynamics
 • Picture Functions
 • مثال ساده (انتقال ویژگی اشیا به یکدیگر)

Tag management

 • تگ چیست؟
 • انتخاب تگ ها
 • مثال های ساده
 • تغییر سطح یک مخزن
 • تغییر اندازه قلم با اسلایدر
 • تغییر الگوی یک شی
 • تغییر رنگ یک متن
 • تغییر حالت متن توسط باکس انتخاب
 • ساخت یک فرمول
 • تغییر رنگ یک نشان گر
 • ظاهر شدن یک شی با وصل دو کلید
 • سیگنال های وضعیت موتور
 • راه اندازی لحظه ای و دایم پمپ ها
 • تنظیم دقیق یک پارامتر
 • مثال تکمیلی
 • توضیح مسئله
 • برنامه نویسی در Simatic Manager
 • طراحی اجزای پروسه در Wincc
 • آزمایش نهایی پروسه

Tag logging

 • رسم منحنی تغییرات پارامترها
 • رسم جدول تغییرات پارامترها

Report Designer
Cross Reference
User Archive

 • نحوه ایجاد آرشیو
 • ایجاد ارتباط بین دو آرشیو
 • ایجاد ارتباط بین کنترل ها و آرشیو

Alarm Logging

 • طراحی آلارم آنالوگ
 • توضیح مساله
 • طراحی پروسه
 • تنظیم آلارم ها
 • آزمایش نهایی پروسه
 • طراحی آلارم و آژیر صوتی
 • توضیح مساله
 • برنامه نویسی در Simatic Manager
 • طراحی در Wincc
 • آزمایش نهایی پروسه

 


عوامل : ایده پردازان شریف

مقدمه
ساختار کلی Wincc
Graphic Designer
Tag management
Tag logging
Report Designer
Cross Reference
User Archive
Alarm Loggingتگ ها آموزش نرم افزارهای مهندسی برق، شیمی، مکانیک، ایمنی و فرایند برچسب: Wincc Wincc مقدماتی نرم افزارهای برقی وین سی سی اشتراک

مشاغل مهندس برق دانشجو تکنسین اپراتور