آموزش عمليات سوخت‌رسانی هواپيمايی


تــوضــیحــات
فــایل ها

امروزه هواپيماها نقش حياتی در سيستم حمل و نقل کشور دارند. چرا که مدت زمان سفر در مقايسه با اتومبيل و قطار بسيار کمتر بوده و آسايش بيشتری به همراه دارد. اين پرنده های دقيق و حساس نيز همانند تمام وسايل نقليه برای حرکت نيازمند انرژی يعنی سوخت هستند. از آنجا که سوخت تحوييلی به هواپيما بايستی عاری از هرگونه ذرات و آب باشد لذا کنترل سوخت تحويلی به هواپيما مطابق با استانداردهای بين المللی از اهميت ويژه ای برخوردار است. به منظور کنترل کيفيت سوخت و نيز سوخت رسانی به هواپيماهای داخلی و خارجی، اداره کل سوخت گيری هواپيمايی کشور و مراکز سوختگيری فرودگاهی به طور شبانه روزی در حال فعاليت ميباشد.

سوخت مورد نیاز پس از تهیه در پالایشگاه های کشور به انبارهای شرکت ملی پخش منقل و سپس توسط خلوط لوله یا نفتکش به مخازن مراکز سوختگیری هواپیمایی منتقل می گردد.

در این نرم افزار، کلیه مراحل سوخت رسانی، اجزای واحد، انواع سوخت ها، دستورالعمل های مرتبط و ... آموزش داده شده اند.

سرفصل های نرم افزار سوخت‌رسانی هواپيمايی شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

آشنایی با سوخت ها

دستورالعمل تخلیه سوخت از نفت کش

دستورالعمل آزمایش میدانی سوخت

دستورالعمل بازدید روزانه سوخت

آشنایی با واحدهای سوخت رسانی

اجزای واحد:

 • اجزای مخزن
 • شیرهای خلا-فشار
 • High Level Sensor
 • موج گیر
 • دریچه های بازدید
 • حوضچه تخلیه
 • شیر اصلی مخزن
 • Bottom Loading
 • Top Filling Connection

اجزای بخش سیستم سوخت رسانی

 • پمپ
 • Bypass Valve
 • فیلتر
 • شیر کنترل فشار
 • لوله ها و اتصالات
 • Dead Man Control
 • Meter
 • لوله جمع کن
 • کاپلینگ ها
 • گیج ها

اجزای بخش سیستم ایمنی واحد

چک نمودن واحد

عملیات بارگیری به واحد

عملیات سوخت رسانی به هواپیما

 


عوامل : ایده پردازان شریف

مقدمه
آشنایی با سوخت ها
دستورالعمل تخلیه سوخت از نفت کش
دستورالعمل آزمایش میدانی سوخت
دستورالعمل بازدید روزانه سوخت
آشنایی با واحدهای سوخت رسانی
اجزای مخزن
اجزای بخش سیستم سوخت رسانی
اجزای بخش سیستم ایمنی واحد
چک نمودن واحد
عملیات بارگیری به واحد
عملیات سوخت رسانی به هواپیماتگ ها سوخت رسانی سوختگیری هواپیما

مشاغل دانشجو مهندس مکانیک مهندس فرایند مهندس شیمی