ماشین آتش نشانی اسکانیا


تــوضــیحــات
فــایل ها

خودروی اسکانیا، ساخت شرکت سنگین کار صنعت است. این خودرو دارای 4 محور، 12 چرخ و ترمز ABS می باشد. 

سرفصل های این نرم افزار شامل این موارد است:

آشنایی با ماشین و اجزای آن

 • کابین راننده
 • مخزن آب ، فوم و پودر
 • پمپ آب
 • پمپ پرایم
 • پمپ فوم
 • بالانسر
 • شیرهای آب و فوم ماشین
 • سلکتورهای تنظیم کننده فوم
 • سیستم دستی
 • ونتوری
 • مانیتور
 • ریل هوز
 • سیستم پودر
 • پنل کابین راننده
 • پنل پشت ماشین
 • بخش تجهیزات امداد
 • پنل پودر

عملیات

انتقال نیرو به پمپ آب

انتقال نیرو به پمپ فوم

عملیات اطفا با آب

 • مقدمه
 • استفاده از آب مخزن
 • استفاده از هایدرانت
 • استفاده از آب حوضچه

عملیات اطفا با فوم

 • اطفا با فوم
 • استفاده از مسیر دستی
 • شارژ مخزن فوم
 • انتقال فوم به منبع دیگر

عملیات اطفا با پودر


عوامل : ایده پردازان شریف

آشنایی با ماشین و اجزای آن
عملیاتتگ ها : Pumper پامپر ماشین آتش نشانی Dry Chemical Fire Engine Fire Fighting Ladder Ocas Scania اسکانیا اوکاس بندرامام پودر سنگین کار صنعت لدر

مشاغل : دانشجو آتش نشان اپراتور HSE