ماشین آتش نشانی اسکانیا


تــوضــیحــات
فــایل ها

خودروی اسکانیا، ساخت شرکت سنگین کار صنعت است. این خودرو دارای 4 محور، 12 چرخ و ترمز ABS می باشد. 

سرفصل های این نرم افزار شامل این موارد است:

آشنایی با ماشین و اجزای آن

 • کابین راننده
 • مخزن آب ، فوم و پودر
 • پمپ آب
 • پمپ پرایم
 • پمپ فوم
 • بالانسر
 • شیرهای آب و فوم ماشین
 • سلکتورهای تنظیم کننده فوم
 • سیستم دستی
 • ونتوری
 • مانیتور
 • ریل هوز
 • سیستم پودر
 • پنل کابین راننده
 • پنل پشت ماشین
 • بخش تجهیزات امداد
 • پنل پودر

عملیات

انتقال نیرو به پمپ آب

انتقال نیرو به پمپ فوم

عملیات اطفا با آب

 • مقدمه
 • استفاده از آب مخزن
 • استفاده از هایدرانت
 • استفاده از آب حوضچه

عملیات اطفا با فوم

 • اطفا با فوم
 • استفاده از مسیر دستی
 • شارژ مخزن فوم
 • انتقال فوم به منبع دیگر

عملیات اطفا با پودر


عوامل : ایده پردازان شریف

آشنایی با ماشین و اجزای آن
عملیاتتگ ها Pumper پامپر ماشین آتش نشانی Dry Chemical Fire Engine Fire Fighting Ladder Ocas Scania اسکانیا اوکاس بندرامام پودر سنگین کار صنعت لدر

مشاغل دانشجو آتش نشان اپراتور HSE