کمپرسور


تــوضــیحــات
فــایل ها

كمپرسورها

فشار یکی از عوامل پیشرفت واکنش در فرایندهای شیمیایی محسوب می‌شود. بر این اساس در بسیاری از واحدها، تجهیزاتی به منظور بالا بردن فشار پیش‌بینی شده است. این تجهیزات شامل فن‌ها، دمنده‌ها و كمپرسورها هستند که از آن میان کمپرسورها به دلیل دارا بودن نسبت تراکم بالاتر و پیچیده‌تر بودن فرایند از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند.

سر فصل های این نرم افزار شامل این مواردند:

مقدمه
مباني علمي
کمپرسورهاي رفت و برگشتي

 • کلیات
 • روش هاي کنترل ظرفيت در کمپرسورهاي رفت و برگشتي

کمپرسورهای سانتریفوژ

 • کلیات
 • انواع کمپرسورهاي سانتريفوژ
 • روش هاي کنترل در کمپرسورهاي سانتريفوژ

سرج:

 • کلیات
 • کنترل سرج

کمپرسورهای پیچشی

 • کلیات
 • انواع کمپرسورهاي پيچشي
 • کنترل ظرفيت در کمپرسورهاي پيچشي

اساس عملکرد كمپرسورها

ساختمان و اجزا

  تجهیزات مشترک:

 • ياتاقان
 • خنک کن های میانی و انتهایی
 • ابزارهای کنترلی
 • تاسیسات روغن کاری
 • دمپرهای ارتعاش
 • صدا خفه کن و اتاقک صدا
 • سایر اجزا

تجهیزات کمپرسور سانتریفیوژ

 • دیفیوزر
 • دیافراگم
 • آب بند
 • پروانه
 • اسیو
 • درام تنظیم کننده
 • دیسک ضربه گیر
 • پره های هادی ورودی
 • شفت

تجهیزات کمپرسور پیچشی

 • مارپیچه

تجهیزات کمپرسور رفت و برگشتی

 • محفظه میل لنگ
 • پکینگ
 • سوپاپ
 • رینگ
 • سیلندر
 • کراس هد
 • میل لنگ
 • شاتون
 • پیستون
 • میل پیستون
 • چرخ طیار
 • وضعيت اضطراري

راه اندازی

 • مقدمات راه اندازي
 • عمليات پس از راه اندازي
 • مراحل راه اندازي

از سرويس خارج کردن
چک و ثبت متغيرها
تعميرات جزئي
نکات ايمني


عوامل : ایده پردازان شریف

مقدمه- مبانی علمی
کمپرسورهای رفت و برگشتی
کمپرسورهای سانتریفوژ
کمپرسورهای پیچشی
تجهیزات مشترک در همه کمپرسورها
تجهیزات کمپرسور سانتریفیوژ
تجهیزات کمپرسور پیچشی
تجهیزات کمپرسور رفت و برگشتی
راه اندازی
از سرویس خارج کردن
چک و ثبت متغیرها
تعمیرات جزئی
نکات ایمنیتگ ها : ابزارهای_کنترلی پکینگ پیستون تاسیسات_روغن_کاری چرخ طیار خنک کن دمپرهای_ارتعاش رینگ سوپاپ سیلندر شاتون صدا_خفه_کن کراس هد کمپرسور محفظه میل لنگ میل پیستون میل لنگ یاتاقان

مشاغل : دانشجو بهره بردار تکنسین