تله های بخار


تــوضــیحــات
فــایل ها

تله های بخار

آب نقش بسیار مهمی در زندگی بشر و نیز در صنعت دارد. آب به علت دارا بودن خصوصیاتی چون فراوانی، سمی نبودن، ارزانی، عدم خورندگی و سازگاری با محیط زیست، موارد استفاده فراوانی در واحدهای صنعتی دارد. برای مثال آب می تواند به عنوان سیال خنک کننده و یا گرم کننده و به طور کلی به عنوان بخشی از فرایند، استفاده شود. در ادامه اساس کار تله های بخار توضیح داده میشود.

برای آنکه یک کیلوگرم آب در فشار اتمسفریک به بخار تبدیل شود، لازم است، حدوداً انرژی معادل 2250kJ/kg به آن داده شود. به این مقدار انرژی گرمای نهان تبخیر گفته میشود. این مقدار انرژی که نسبتاً زیاد است در هنگام مایع شدن بخار، از آن جدا میشود.

هدف اصلی بکارگیری تله بخار با ساختار گوناگون و عملکردهای متنوع استفاده بهینه از گزمای نهان و حفظ انرژی بخار است. بر این اساس تله بخارها تاثیر مستقیم و غیرقابل انکاری از نظر اقتصادی دارند. عدم استفاده از تله بخار مناسب و اتلاف انرژی سالانه زیان های مالی بسیاری را تحمیل می کند که متاسفانه بدلیل تدریجی بودن آن، از نظرها پنهان است.

سر فصل های این نرم افزار شامل این مواردند:
کليات
انواع تله‌ هاي بخار

 • تله های مکانیکی
 • تله‌های شناوری-ترموستاتیکی
 • تله بخار شناوری آزاد
 • تله بخار سطل وارونه
 • تله های ترموستاتیکی
 • تله بخار بي‌متال
 • تله بخار فشار تعادلي(balanced pressure)
 • تله بخار انبساط مايع
 • تله‌های ترموديناميکی يا ديسکي

تشخيص عيوب

 • مقدمه
 • روش چشمی(visual testing)
 • روش حرارتي
 • دستگاهای تشخيص عيوب

مشکلات معمول در تله های بخار

 • نشتي بخار (عبور بخار زنده از تله)
 • انجماد
 • اندازه نامناسب
 • هواگرفتگی
 • ضربه چکش (water hammer)
 • آلودگي
 • فقدان شرایط راه اندازی
 • انسداد توسط بخار

تعمیر و نگهداری


عوامل : ایده پردازان شریف

کلیات
انواع تله های مکانیکی
انواع تله های ترموستاتیکی
تله بخار ترمودینامیکی
تشخیص عیوب
مشکلات معمول در تله های بخار
تعمیرات و نگهداریتگ ها : تله_بی_متال تله_شناوری تله_ترمودینامیکی تله_سطل_وارون تله_مکانیکی

مشاغل : دانشجو بهره بردار تکنسین