توربین بخار


تــوضــیحــات
فــایل ها

توربین‌های بخار

در صنعت، با استفاده از تجهیزاتی به نام موتورهای حرارتی (Heat Engine) می‌توان انرژی گرمایی موجود در سیالات گرم مانند بخار را به کار مکانیکی تبدیل نمود. از جمله این موتورهای حرارتی می‌توان به موتورهای بخار (Steam Engine)، موتورهای احتراق داخلی (Internal Combustion Engine) و توربین‌های گاز (Gas Turbine)  اشاره نمود. در تمامی این تجهیزات، یک سیال که به آن اصطلاحاً سیال عامل (working Fluid) نیز گفته می‌شود به عنوان حامل انرژی حرارتی وارد دستگاه شده و در آنجا انرژی گرمایی موجود در سیال عامل به کار مکانیکی تبدیل می‌شود. توربین‌های بخار مورد استفاده در صنایع، اندازه‌های مختلفی دارند، بطور کلی این تجهیزات توانایی تولید توان‌هایی از چند اسب بخار تا مقادیر بیشتر از 1300 مگاوات را نیز دارا می‌باشند. غالباً از انواع بزرگ آن‌ها، در نیروگاه‌های تولید برق برای به حرکت درآوردن ژنراتورهای الکتریکی و از انواع کوچک‌تر آنها در صنایع فرایندی مانند نفت، گاز و پتروشیمی به منظور تامین‌ نیروی محرکه تجهیزاتی چون پمپ، کمپرسور، فن‌ها و غیره بطور نسبتاً وسیعی استفاده می‌گردد.
سر فصل های این نرم افزار شامل این مواردند:
سیکل توربین بخار
ساختمان و اجزای سیکل توربین بخار

 • بویلر
 • توربین بخار
 • محفظه بخار
 • پوسته
 • Governor Valve & Governor System
 • شیرفشار شکن یا شیر قطع کننده اصلی
 • روتور
 • پره های توربین
 • یاتاقان ها
 • اجزای آب بندی توربین
 • نازل های استخراج بخار بین مراحل
 • خروجی توربین
 • Insulation and Jacketing
 • Turning Gear
 • سیستم خنک کردن و کندانسورها
 • پمپ تغذیه بویلر
 • ژنراتور

سامانه های یا سیستم ها

 • سیستم روغن کاری و هیدرولیک
 • کندانسور و سیستم گردش آب
 • سیستم هوای فشرده
 • سیستم آب بندی گلند
 • کنترل
 • Instrument and Control Panel
 • Alarms and Shutdown
 • Main and Reheat Steam System


عوامل : ایده پردازان شریف

اساس عملکرد- سیکل توربین
ساختمان و اجزا
سامانه ها و سیستم هاتگ ها : بویلر توربین_بخار

مشاغل : دانش آموز بهره بردار تکنسین