تجهیزات برقی


تــوضــیحــات
فــایل ها

تجهیزات برقی

از آنجا که غالباً مجتمع های پتروشیمی مصرف کننده انرژی الکتریکی به حساب می آیند، بخش توزیع از اهمیت بیشتری نسبت به بخشهای تولید و انتقال برخوردار است. وجود تجهیزات الکتریکی متنوع و زیاد در سطح مجتمع های پتروشیمی و ضرورت تأمین انرژی الکتریکی ثابت و مطمئن برای آنها به منظور تولید مداوم و با کیفیت، باعث به وجود آمدن شبکه های توزیع گسترده در داخل مجتمع ها شده است.

در واقع جایگاه انرژی الکتریکی در یک محیط صنعتی به گونه ای است که پایداری آن رابطه تنگاتنگی با فرآیند تولید محصول داشته و از این رو اجزاء و تجهیزات مورد استفاده در آن از اهمیت به سزایی برخوردار هستند. به همین دلیل نحوه فعالیت پرسنل بهره بردار در یک مجتمع پتروشیمی، نقش بسیار مهمی در دستیابی به تولیدی پایدار، در مجتمع دارد. در واقع به دلیل ارتباط تنگاتنگ بین تجهیزات برقی و تجهیزات فرآیندی، پرسنل بهره بردار، بهره برداران واقعی شبکه برق مجتمع هستند.
سر فصل های این نرم افزار شامل این مواردند:
مقدمه
مبانی برق

 • تولید انرژی الکتریکی
 • انتقال انرژي الكتريكي
 • توزيع انرژي الكتريكي

نقشه‌ها و اسناد برق
کابل ها

 • انواع كابل‌ها
 • سركابل‌ها
 • مفصل‌ها

کلیدها

 • اصول اوليه كليدها
 • انواع كليدهاي فشار ضعيف
 • انواع كليدهاي فشارقوی

بهره برداری از کلیدها

 • Rack in و Rack out كردن كليدها
 • بررسي وضعيت اينترلاك‌ها
 • چك كردن كليد در حالت تست
 • ريست كردن كليدها
 • آشنايي با Substation
 • فيوزها
 • Busbar

ترانسفورماتورها

 • كليات ترانسفورماتورها
 • ترانسفورماتورهاي قدرت
 • ترانس‌هاي جريان
 • ترانس ولتاژ
 • اتوترانس
 • ترانس روشنايي

ركتيفاير
باتري‌ها
اينورتر
UPS
تجهيزات حفاظتي

 • مقدمه
 • انواع رله‌ها
 • حفاظت تجهيزات مختلف

دستگاههای اندازه گیری

 • ولت‌متر
 • آمپرمتر
 • اهم‌متر
 • مولتی متر
 • وات‌ متر
 • Cosفی متر
 • فركانس‌متر
 • ميگر
 • سنكرونسكوپ
 • قرائت صحيح تجهيزات اندازه‌گيري
 • كاليبراسيون تجهيزات اندازه‌گيري

سيستم زمين
الكتروموتور
نكات بهره‌برداري و ايمني
خطرات برق گرفتگی


عوامل : ایده پردازان شریف

مقدمه
مبانی برق
نقشه ها و اسناد برق
کابل ها
ترانسفورماتورها
تبدیل کننده ها- ذخیره کننده ها
تجهیزات حفاظتی
دستگاههای اندازه گیری
سیستم زمین
الکتروموتور
نکات بهره‌برداری و ایمنی
خطرات برق گرفتگیتگ ها : آمپر_متر اهم_متر اینورتر تجهیزات برقی تجهیزات_برقی رکتیفایر سنکروسکوپ فرکانس_متر مولتی_متر میگر وات_متر ولت_متر

مشاغل : دانش آموز بهره بردار تکنسین