شیمی دوم دبیرستان


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم آموزشی:

مبحث نکته و تست فصل ساختار اتم مربوط به درس شیمی دوم دبیرستان توسط خانم عاطفه جاویدپور تدریس می‌شود.


عوامل : عاطفه جاویدپور

مدت زمان : ۰۶:۰۰:۰۰
نکته و تست فصل ساختار اتم
ساختار اتم مدل کوانتومی
آرایش الکترونی
خواص تناوبی عنصرها ترکیب‌های یونی
دوره مباحث نیم سال اولتگ ها نکات مهم تست

مشاغل دانش آموز