آموزش طراحی با مداد


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم شما را با اصول و مبانی طراحی با مداد، انواع قلم و تمرینات مختلف طراحی با مداد (به همراه مثال عملی) آشنا خواهند ساخت.


مدت زمان : ۰۲:۳۶:۰۰
بخش اول
بخش دومتگ ها : طراحی مداد

مشاغل : هنرمند نقاش طراح