آموزش نرم افزار نویس ورکز


تــوضــیحــات
فــایل ها

نویس ورکز دنیای طراحی و ساخت رو گسترده تر کرده. این دوره ی آموزشی برای پرسنل ساخت و ساز، معماران و مهندسانی که دنبال انجام یک طراحی کامل از ساختمان هستن طراحی شده. با استفاده از این دوره ی آموزشی می تونین یاد بگیرین که چطور از نویس ورکز استفاده کنین و با شبیه ساز نویس ورکز پروژه های خودتون رو به خوبی و با یک دید کلی و کامل مدیریت کنیدن. اریک وینگ به شما نشون می ده که مدل هاتون رو مدیریت کنید، اونا رو باهم ترکیب کنید، با استفاده از یک سلسه مراحل ترتیبی یک ساختمان واقعی بسازید و اینکه چطور به طور زنده اجزای ساختمان مورد نظرتون رو تغییر بدین، توی ساختمان‌ راه برین و اون رو به مشتری نشون بدین.


عوامل : اریک وینگ احسان اسلامی گروه آموزشی بلدشو

آموزش نرم افزار نویس ورکز بخش مقدماتی
آموزش نرم افزار نویس ورکز بخش یک
آموزش نرم افزار نویس ورکز بخش دو
آموزش نرم افزار نویس ورکز بخش سهتگ ها نویس ورکز آموزش نویس ورکز ساختمان سازی مهندسی ساختمان

مشاغل معمار